Spotkania CDO Forum Club to cykl spotkań poświęconych wymianie doświadczeń dla profesjonalistów od danych, którzy muszą być w swoich organizacjach apostołami poważnego podejścia do tematu DATA. 

 

Przedstawiamy recenzje oraz podsumowania spotkań CDO Forum Club, które przygotowali nasi eksperci z AZ Frame oraz BI Insight.
24.06.2021

Różni interesariusze danych w organizacji

Organizacyjna Wieża Babel: Czy dojrzały Data Governance jest w stanie zaspokoić rosnący apetyt na dane w sytuacji, w której każdy ma swoje ich rozumienie i własne priorytety? Jak zaangażować różnych interesariuszy, by budować trwałe sojusze wokół danych?
Komentarz podczas CDO FORUM CLUB:

Udana transformacja cyfrowa w firmach bez Strategii Zarządzania Danymi – czy to możliwe?

Komentarz podczas CDO FORUM CLUB:

Czy dojrzały Data Governance jest w stanie zaspokoić rosnący apetyt na dane? Jak ocenić poziom dojrzałości Data Governance?

Jacek Wróż
AZ Frame

Andrzej Burzyński
BI Insight

W trakcie panelu dyskusyjnego CDO FORUM CLUB, w którym miałem przyjemność wziąć udział, poruszony został bardzo ciekawy wątek – czy firmy, które działają bez wdrożonej Strategii Zarządzania Danymi, mają szansę na udaną transformację cyfrową? Podczas panelu rozważaliśmy, czy ta kwestia dotyczy w ogóle mikroprzedsiębiorstw – na przykład małych zakładów szewskich.

Zarządzanie danymi w mikroprzedsiębiorstwie – przykładowym zakładzie szewskim – może odbywać się na znacznie wyższym poziomie i z większą skutecznością, niż ma to miejsce w dużych organizacjach, które z wdrożeń SZD korzystają od wielu lat. Żeby uważniej się przyjrzeć procesom, prześledźmy elementy SZD:

Element Zakład szewski Dojrzała organizacja
Rola CDO Szewc Wyznaczony CDO
Rola Data Steward Szewc Wyznaczeni Data Stewardzi
Katalog danych Szewc zapisuje informacje o klientach w zeszycie. Wie gdzie zeszyt jest i panuje nad jego zawartością. Występuje konieczność zarządzania katalogiem danych. Katalog danych obejmuje kluczowe dane przedsiębiorstwa.
Jakość danych Notowane są wszystkie informacje niezbędne do wykonania usług i ich rozliczenia. Jedynym źródłem danych jest zeszyt, a jedynym interfejsem, długopis szewca. Dane pochodzą z wielu źródeł, wprowadzane są różnymi interfejsami przez osoby o różnych kompetencjach. Ich jakość bardzo często jest niska (lub zróżnicowana).

Przedstawione wyżej zestawienie wykazuje, że ani wielkość organizacji, ani poziom skomplikowania struktur w obrębie zespołu, ani też rzeczona formalizacja SZD, nie stanowią o skuteczności zarządzania danymi. Przeciwnie, ze względu na podział ról, kwalifikacje, udział licznych członków zespołu oraz bardzo różne metody i interfejsy, dane mogą być bardzo zmiennej jakości.

Przełożenie na transformację cyfrową

W celu wspomagania procesów, duże organizacje posiłkują się wdrażaniem mechanizmów uczenia maszynowego czy sztucznej inteligencji. Jeśli dane, na których te bazują, są złej jakości - niespójne, niepełne lub zdublowane - to bez wdrożenia Strategii Zarządzania Danymi, proces wejścia w erę cyfrową może być skomplikowany lub wręcz niemożliwy do osiągnięcia.

Zupełnie odmiennie, niż ma to miejsce w przypadku wspomnianego szewca. Jego mała działalność może posłużyć się niedrogim programem do obsługi firmy lub prowadzić własną ewidencję usług w arkuszu kalkulacyjnym. Oba narzędzia – jeśli prowadzone prawidłowo - zapewnią dostęp do danych wysokiej jakości, zaś wdrożenie SZD wydaje się tu zupełnie niepotrzebne.

Gwałtownie zwiększające się zasoby danych, to poważne wyzwanie każdej firmy, która decyduje się wejść na ścieżkę świadomego ich wykorzystania w codziennej praktyce biznesowej. To one bowiem, stają się katalizatorem złożonych programów transformacji cyfrowej.

Sprawowanie skutecznego nadzoru nad danymi w przedsiębiorstwie staje się fundamentalną koniecznością nie tylko w celu budowanie przewagi konkurencyjnej, ale także zminimalizowania ryzyka i sprostania wymaganiom coraz bardziej uregulowanego świata, zanim zaczną się problemy (błędne decyzje, nieuzasadnione wydatki, kary RODO, ryzyka wynikające z AML, restrykcje KNF, etc.).

Koncepcja zarządzania danymi na każdym etapie ich obecności w firmie, od procesu pozyskiwania, poprzez zrozumiałą biznesowo definicję, przetwarzanie, zidentyfikowanie przepływu, aż po odpowiednie zadbanie o ich jakość, bezpieczeństwo i prywatność – to niezbędne elementy dojrzałego Data Governance. Dyscyplina ta nie jest już wyłączną kompetencją działów technologicznych, lecz staje się elementem strategicznych wyzwań kadry zarządzającej wielu firm. Świadczy o tym rosnąca wciąż rola managerów obsadzanych w roli Chief Data Oficera. Najwyższa kadra zarządcza coraz lepiej rozumie potrzebę pogodzenia różnych interesariuszy danych oraz zapewnienia im narzędzi do efektywnego wykorzystania tego najcenniejszego, oprócz zasobów finansowych, aktywa informacyjnego firmy.

Doświadczenie, wynikające z wieloletniej praktyki w sektorze bankowym, który z przyczyn oczywistych od dawna podlega bardzo restrykcyjnym regulacjom, skłaniają do konkluzji, że obszar zarządzania danymi stanowi coraz bardziej znaczący element długoterminowych strategii konkurencyjnych. Jednakże, rosnącą rolę danych dostrzegają już nie tylko organizacje z sektora finansowego i regulatorzy tych rynków, ale także coraz więcej firm i organizacji, dla których dane i systemy ich przetwarzania, stanowią klucz do osiągnięcia celów biznesowych.

Istnieją wzorce, standardy, dobre praktyki zarządzania danymi, nie tylko w sferze technologicznej, ale przede wszystkim organizacyjnej i operacyjnej. Podobnie jak obszar zarządzania projektami, także i Data Governance skupił uwagę praktyków, wyzwalając potrzebę zebrania i usystematyzowania najlepszych praktyk w tym zakresie, choćby opracowane przez DAMA International Data Management Body of Knowledge.

Podobnie jak wiele innych obszarów biznesu, także Data Governance, to gra zespołowa, wymagająca strategii, planu i konsekwencji w jego realizacji. Najważniejsi są jednak, właściwi gracze, obsadzeni na odpowiednich pozycjach, wyposażeni w najwyższe umiejętności posługiwania się danymi, jako tworzywem informacji.

GŁÓWNI PARTNERZY CDO FORUM CLUB
PARTNERZY MERYTORYCZNI

CDO Forum

22-23 września, 2021
www.cdoforum.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m. +48 570 611 811
e: weronika.warpas@evention.pl

© 2021 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.