Agenda konferencji CDO Forum – 16 września 2020

08.30 - 09.00

Rejestracja uczestników i poranna kawa

08.30 - 09.00

Otwarcie konferencji i powitanie uczestników

CEO & Meeting Designer
Evention
Prezes Zarządu DAMA Poland Chapter

10.45 - 11.10

Przerwa kawowa

11.10 - 12.35

Poranna Sesja Południowa

12.35 - 12.45

Przerwa techniczna

12.45 - 13.30

Pierwsza runda dyskusji roundtables

Równoległe dyskusje roundtables to element konferencji angażujący wszystkich uczestników. Ta sesja ma kilka celów. Po pierwsze, bezpośrednią wymianę opinii i doświadczeń w ramach konkretnego zagadnienia, interesującego daną grupę uczestników. Po drugie – możliwość spotkania i rozmowy z prowadzącym dane roundtable – wybraliśmy bowiem do ich prowadzenia osoby o dużej wiedzy i doświadczeniu. Sesja roundtables to bardzo szerokie spektrum tematów i bogate grono wybitnych osobowości ze świata cybersecurity w roli prowadzących – tak, aby każdy uczestnik konferencji mógł znaleźć interesującą go najbardziej dyskusję i poznać w ten sposób innych uczestników zainteresowanych tą samą tematyką.

13.30 - 14.15

Obiad

14.15 - 15.35

Plenarna sesja popołudniowa

15.35 - 15.45

Przerwa techniczna

15.45 - 16.30

Druga runda dyskusji roundtables

16.30 - 16.45

Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

Spotkanie Dama Poland

17.00 - 19.00

Walne Zebranie DAMA Poland

*** Spotkanie DAMA Poland Chapter jest otwarte zarówno dla uczestników konferencji jak i pozostałych zainteresowanych osób, natomiast czyny udział w Zebraniu Walnym mogą brać udział wyłącznie członkowie DAMA Poland

 

CDO Forum

16 Września 2020
www.cdoforum.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Anna Kovalenko
tel: + 48 22 266 09 58
m: +48 570 611 811
e: anna.kovalenko@evention.pl

© 2020 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.